A Lab Session

Experience innovation at its best during the Fraud Film Festival with our exciting A Lab program. In perfect synergy with our film screenings at the iconic Tuschinski theater, this year, we're bringing back the A Lab sessions to engage and inspire you even further.

Partner: Fraude Film Festival

Artificial Intelligence: Daar is geen kunst aan!

AI en opsporing: de oplossing?

En wat zijn je verantwoordelijkheden? Wat zegt de wet?

Wat zijn je bronnen? Hoe neutraal is het?

Allemaal vragen die wij ons moeten blijven stellen bij AI.

AI blijft mensenwerk.

Partner: iCOV

Bedrijvig in bedrog

Geen whodunit, maar een howdunit!

Een bedrijventerrein ergens in Amsterdam. Een bedrijventerrein als alle andere: kleine ondernemingen, bestelbusjes rijden af en aan. Maar achter deze nijverheid en bedrijvigheid is niet alles wat het lijkt. Als er bij verschillende overheidsinstanties signalen komen dat er ‘zaken niet in orde lijken’ slaan deze organisaties de handen inéen. Dan blijkt dat een aantal bedrijven meer delen dan alleen hun plek op het bedrijventerrein. Ze hebben voor de buitenwereld onzichtbare banden die duiden op grootschalig bedrog. Waar het kleinbedrijf groot in kan zijn…

Na grondig onderzoek - waarbij samenwerking een cruciale rol speelt - komen verschillende soorten fraude aan het licht. In deze workshop van iCOV neem je actief deel aan de reconstructie van deze casus. Wie heeft welke informatie? Wat doe je met die informatie? Wat zie je in de informatie? Welke conclusies kun je trekken? Kortom, geen whodunit, maar een howdunit. Rechercheer mee!